Сигурността, която искаш да имаш!
денонощни
дежурни телефони:
тел: 042/602 733
GSM: 0899 886 030

ПИК СОД – Стара Загора – охранителни услуги


Клиентите на ПИК СОД с всеки един от абонаментните планове получават:1. Безплатнен предварителен оглед и изготвяне на „Оферта”:
-Предложение за оптималната конфигурация на техническата система за сигурност.
-Подробна информация за компонентите на системата.
-Възможностите за комбиниране с други услуги, предлагани от фирмата.
-Цените на предлаганите технически средства и услуги, начини на плащане, преференциални условия, актуални промоции и др.
-Сроковете за изграждане на системата.
-Препоръките за подобряване сигурността на обекта.
-Стойността на необходимата за изграждане на обекта техника.
-Цени на услугите по монтаж, настройка и програмиране на техническите средства.
-Срок за изграждане на системата.
-Гаранционнен срок на техниката.
-Условия и начин за плащане.

2. Изготвяне и подписване на „Договор” с клиента.

3. Изготвяне и съгласуване на „Проект” за системата :
-Нормативни документи, чиито изисквания се спазват при изработването на проекта.
-Проектни решения за системата.
-Спецификация на вложената техника.
-Блок-схема на системата.
-Схема с точното разположение на елементите от системата.
-Всички необходими съгласувания, одобрения и заверки, удостоверяващи валидността на проекта.

4. Изграждане на системата за сигурност:
-Окабеляване,
-Монтаж на техническите средства за сигурност,
-Настройки
-Обучение на клиентите за работа със системата

5. Профилактика и тестване на системата за сигурност:
Периодични проби на всички програмирани сигнали и измерване на моментните показатели на електронните компоненти, с които е изградена системата.

6. Гаранционна и следгаранционна денонощна поддръжка на системата за сигурност:
-Пренастройване и препрограмиране на цялата система или на отделни нейни компоненти.
-Подмяна и ремонт на място, на отделни компоненти.
-Преместване (демонтаж и монтаж) на технически средства при възникнала необходимост.

7. Сервизен ремонт на компоненти от системата за сигурност:
-Демонтаж на неизправни компоненти и замяната им с временни такива, до отстраняване на повредата.
-Ремонт в сервиза на фирмата, настройване и тестване.
-Монтаж на отремонтираната част и тестване цялостната работа на системата.

OnLine Мониторинг център
Вход за клиенти: Мониторинг център ПИК СОД
Партньори в страната:
DSC - България, гр.София
СОД - DSC, гр.Варна
"Бига СОД" ЕООД, гр.Пазарджик
"ММ Електронна защита", гр.Хасково
офис:
гр.Стара Загора
ул."Ген.Гурко" 67А

е-майл:
office@dsc-sz.bg
Web Design: GES-2000, 2020