Сигурността, която искаш да имаш!
денонощни
дежурни телефони:
тел: 042/602 733
GSM: 0899 886 030

ПИК СОД ЕООД - гр.Стара Загора - ПИК СОД
Година на основаване: – 2006 г.

Юридически статут:
Еднолично ограничено отговорно дружество

Статут на собстветността:
Частна собственост

Структура:
Търговия
Инженеринг
Сервиз - гаранционен и следгаранционен
Мониторинг
Патрулна и физическа охрана

Дейности по направления:
Търговия и инженеринг
Сигнално-охранителна техника
Пожароизвестителна техника
Техника за видеоконтрол и наблюдение
Системи за контрол на достъпа
GSM/GPRS комуникационни устройства за охрана на стационарни и мобилни обекти

Персонал:
Над 40 служители;
Средна възраст на екипа 33 години;

Клиенти:
Обединена българска банка
"ЦКБ Банк" АД
Банка ДСК
НОЛИНА
Тексимбанк
"ДИЖЕМОН" ЕООД Стара Загора
Стара Загора Проект ООД
Румдо 73 ООД
Джела-НД ЕООД
Blizoo
Космополис ООД
АРТ 93 ООД
Алми Стара Загора ЕООД
Све Флекс България ЕООД
Мебели "SilteX"
Мебели Иввекс ООД
Мебелен магазин "Мартинели"
АИКО
"Търговска Банка Д" АД
Българоамериканска кредитна банка
Шоурум CITROEN
Шоурум OPEL
Шоурум ŠKODA
Шоурум SEAT
Шоурум MAZDA
Училища
Детски градини
. . .
и повече от 1500 крайни потребители на услугата "МОНИТОРИНГ"

Лицензи :

Основен принцип:
ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО

OnLine
Мониторинг
център
Вход за клиенти: Мониторинг център ПИК СОД


Взаимоотношенията на фирма ПИК СОД ЕООД с клиентите се определят от многофункционалността на продуктите, професионалното обслужване през целия процес от офериране, договориране, инсталация, поддръжка и 24 часова охрана в денонощието, гаранционен и след гаранционен сервиз. Взаимоотношенията в следствие на тази политика, прерастват в сътрудничество и партньорство в много сфери на обществения живот, с което се постига и основната цел на фирмата - "максимална защита" чрез качествено обслужване и доверие.


Мониторинг център
Мониторинг центърът е ядрото на системата за охрана и защита на обекти.
Информацията за състоянието на обектите се получава от изградените в тях алармени системи, противопожарни системи и системи за видео наблюдение. Охраната и защитата на обектите се реализира от сили за реакция, командвани и управлявани от мониторинг центъра, чрез система за управление. Главната задача по охрана и защита се осъществява от оперативен състав посредством технически и програмни средства и комплекс от технологични , организационни и методични процедури и мероприятия.
Техническите и програмни средства се разделят на следните различни, но съвместими групи:
1. Средства за наблюдение, изобразяване и обработка на видео информация
2. Средства за приемане, изобразяване и обработка на информация за събитията от контролните панели на охраняемите обекти.
3. Средства за наблюдение, комуникация и управление на силите за реагиране.
4. Средства за работа с базите данни на обекти, осъществяване на проби за нови и възстановени обекти и работа с техници и дилъри.
5. Средства за осъществяване на диспечерски функции над потоците информация, изобразяване и управление.
6. Средства за документиране и обективен контрол на всички действия на оперативния състав и работата на подсистемите.
7. Средства за анализ на състоянието, диагностика и резервиране на системата и защита на информацията.
8. Система за приемане на обаждания и даване справки и информация - Call Center.
- 24 часово наблюдение на подвижни и неподвижни обекти по:
- телефон;
- радиовръзка;
- GSM/GPRS мрежа;
- GPS система;
- интернет
- видеонаблюдение

Патрулна Охрана
Организацията и осъществяването на патрулната охрана е в съответсвие със Закона за частната охранителна дейност. Екипите носят посменни дежурства и са в състав от двама охранителни работници. Те са в активна и трудоспособна възраст, с добра мотивация за работа и висок професионализъм. Патрулен автомобил, служебно бойно късо оръжие, стационарни и мобилни радиостанции и др. са част от средствата за изпълнение на техните задължения. Поддържат постоянна радиовръзка както с оперативните дежурни от Мониторинг центъра, така и помежду си.
Действията на патрулната охрана са съобразени с предварително разработени и утвърдени технологични правила и инструкции, както и с техните правомощия и спазването на правните норми. Под ръководството на оперативните дежурни, екипите извършват инспектиране на охраняваните обекти с цел противодействие на евентуални нарушители, блокиране на периметъра на обекта и запазване на имуществото в него. Охранителните работници от патрулната охрана два пъти седмично провеждат физически занимания по определен график и тематика, а два пъти годишно се явяват на тест за проверка на физическата им годност.
Всички тези усилия са насочени към постоянно подобряване на качествата на отделния охранителен работник, а от там и на качеството на предоставяната услуга.

 Физическа охрана
ПИК СОД ЕООД изпълнява физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица чрез неговата защита от противоправни посегателства.
Предлаганата физическа охрана е напълно организирана съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност и е подходяща за охрана на всякакъв вид обекти - битови, административни, промишлени и др., без значение на техните мащаби. За тази цел фирмата разполага с добре подготвени, високомотивирани и отговорни охранителни работници, осигурени с униформено облекло и съвременни средства за защита.
За постигане на високо качество на изпълняваната физическа охрана фирма ПИК СОД ЕООД предлага на своите клиенти възможности за оборудване на охраняваните обекти с най-съвременни технически средства за охрана, контрол и видеонаблюдение. За удовлетворяване на постоянно нарастващите изисквания на потребителите на физическата охрана и с цел пълното и своевременно неутрализиране на противоправни посегателство върху охраняваните обекти, фирмата осигурява при необходимост допълнително сили изпращайки екипи от автопатрулната охрана.

OnLine Мониторинг център
Вход за клиенти: Мониторинг център ПИК СОД

Партньори в страната:
DSC - България, гр.София, гр.Пловдив, гр.Перник, гр.Бургас
СОД - DSC, гр.Варна
"Бига СОД" ЕООД, гр.Пазарджик
"ММ Електронна защита", гр.Хасково
офис:
гр.Стара Загора
ул."Ген.Гурко" 67А

е-маил:
office@dsc-sz.bg
Web Design: GES-2000, 2020