Сигурността, която искаш да имаш!
денонощни
дежурни телефони:
тел: 042/602 733
GSM: 0899 886 030

ПИК СОД – сигнално–охранителна техника – ръководства и упътванияУстройство / Модел Заглавие Изтегляне
Пожарни контролни панели
BENTEL J506F и J524F
Ръководство за инсталация и използване Пожарни контролни панели BENTEL J506F и J524F
Охранителна система
PC585
Ръководство за потребителя PC585 Ръководство за потребителя
Охранителна система
MAXIS PC 4020
Ръководство за работа MAXIS PC 4020 Ръководство за работа
Охранителна система
PC 6010
Ръководство за потребителя PC6010 Ръководство за потребителя
Охранителна система
PC1616/PC1832/PC1864
Програмни таблици PC1616/PC1832/PC1864 Програмни таблици
Охранителни системи
PC510/PC585/PC1565/PC1616
Инструкция за експлоатация PC510/PC585/PC1565/PC1616 Инструкция за експлоатация
OnLine Мониторинг център
Вход за клиенти: Мониторинг център ПИК СОД
Партньори в страната:
DSC - България, гр.София
СОД - DSC, гр.Варна
"Бига СОД" ЕООД, гр.Пазарджик
"ММ Електронна защита", гр.Хасково
офис:
гр.Стара Загора
ул."Ген.Гурко" 67А

е-майл:
office@dsc-sz.bg
Web Design: GES-2000, 2020