Сигурността, която искаш да имаш!
денонощни
дежурни телефони:
тел: 042/602 733
GSM: 0899 886 030

ПИК СОД – Стара Загора – СОТ инженеринг


DSC има изградена собствена лицензирана комуникационна инфраструктура на територията на цялата страна, както и дублиращи телекомуникационни системи и средства за контрол.

ПИК СОД осъществява пълният цикъл от технически дейности - проектиране, изграждане, доставка и монтаж, ремонт /гаранционен и след гаранционен/ на всички мрежи и системи за комуникация, електронни системи за сигурност в обектите на СОД, пожароизвестяване, видеонаблюдение и системи за контрол на достъп

В отдел "Технически" работят висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование и разностранен опит в прилагане на най-новите технологии в охранителната област.

СОД централизирана електронна охрана на обекти
Изграждане и подръжка на сигнално-охранителни системи, онлайн достъп за клиенти на фирмата с цел получаване актуална информация за статуса на обекта

Видеонаблюдение
Монтаж и обслужване на аналогови и IP системи за видео-наблюдение на тьрговски и частни обекти, термокамери за охрана на фотоволтаични паркове, комбинирана охрана – СОТ + онлайн видео-наблюдение, промишлена телевизия

Пожароизвестяване
Проектиране, доставка, изграждане и профилактика на самостоятелни и интегрирани със СОТ пожароизвестителни системи.

Системи за контрол на достъп
Гъвкави решения за хотелски системи за контрол на достъп, както и пропускна мрежа за контрол на работното време.

GPS мониторинг
Интелигентни варианти за наблюдение и защита на Вашите превозни средства или механизация.
Гаранционна и след гаранционна подръжка и сервиз
Работим за максимално удължаване на експлоатационния период на Вашата техника. Търсим иновативни решения както за конкретни проблеми, така и при дългосрочни договори за абонаментно обслужване.


OnLine Мониторинг център
Вход за клиенти: Мониторинг център ПИК СОД
Партньори в страната:
DSC - България, гр.София
СОД - DSC, гр.Варна
"Бига СОД" ЕООД, гр.Пазарджик
"ММ Електронна защита", гр.Хасково
офис:
гр.Стара Загора
ул."Ген.Гурко" 67А

е-маил:
office@dsc-sz.bg
Web Design: GES-2000, 2020